Całościowa ocena geriatryczna opis przypadku
Katarzyna Broczek W geriatrii do gruntownej oceny stanu chorego stosuje się całościową ocenę geriatryczną (COG).. 2015,Plik całościowa ocena geriatryczna.pdf na koncie użytkownika adinem • folder geriatria • Data dodania: 17 cze 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik CAŁOŚCIOWA OCENA GERIATRYCZNA.doc na koncie użytkownika sabhan81 • folder -procesy pielęgnacyjne- • Data dodania: 4 sty 2013Skala niedokrwienna Hachinskiego służy do różnicowania otępienia naczyniowego i choroby Alzheimera.. Charakter zaburzeń: jak wynika z obser ‑opis przypadku i plan opieki Opis przypadku i plan opieki nad pacjentem z zapaleniem płuc.. PacjCałościowa Ocena Geriatryczna w codziennej praktyce geriatrycznej i opiekuńczej Komunikowanie się z pacjentem w opiece długoterminowej Odleżyny.. Skala Folsteina (MMSE) służy do diagnozowania sprawności umysłowej.. Następnie zawężono poszukiwania do lat 1990-2008.. Wyniki Ocenia się, że istnieją ścisłe związki między procesemOpis przypadku - kontynuacja W ramach całościowej oceny geriatrycznej (COG) stan psychiczny pacjentki zbadano we‑ dług kwestionariusza Confusion Assessment Method (CAM), stosowanego powszechnie w przypadku podejrzenia majaczenia..

Całościowa ocena geriatryczna (w skrócie COG) jest poszerzonym określeniem stanu pacjenta.

W ramach całościowej oceny geriatrycznej (COG) stan psychiczny pacjentki zbadano według kwestionariusza Confusion Assessment Method (CAM), stosowanego powszechnie w przypadku podejrzenia majaczenia.. Ocena: -dostosowanie się do zleceń spowodowało zmniejszenie dusznosci,pacjent poczuł się bezpieczniej.Całościowa ocena geriatryczna a opieka medyczna nad osobą w wieku podeszłym 47 cjenta w sprzęt pomocniczy, który umożliwi mu w mia- rę sprawne por uszanie si ę, np.NIK wskazuje, że dużą korzyścią byłoby już, gdyby lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wykorzystywali przynajmniej jeden element Całościowej Oceny Geriatrycznej - tzw. skalę VES 13, która w prosty sposób pozwala ustalić, który z pacjentów po 60 roku życia kwalifikuje się do objęcia opieką geriatryczną.Karta całościowej oceny geriatrycznej.. Skala Norton służy do oceny ryzyka powstania odleżyn u pacjenta przewlekle chorego.Hanna Michałkiewicz, Joanna Wróbel całościowa ocena geriatryczna — narzędzie ważne… 93 rolę w życiu starego człowieka może odegrać rehabilitacja.. COG ma wskazywać problemy i deficyty pacjenta oraz .caŁoŚciowa ocena geriatryczna maria kołomecka pracownia gerontologii um caŁoŚciowa ocena geriatryczna (cog) wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, ktÓrego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu (wg definicji zdrowia who), ustalenie priorytetÓw leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb iOdpowiedzią na problemy osób starszych i efektywnym narzędziem dopasowanym do wyzwań związanych z wiekiem jest Całościowa Ocena Geriatryczna (COG)..

Objawy te rodzina przypisywała zaawansowanemu wiekowi i trudnemu charakterowi.Opis przypadku - kontynuacja.

Geriatryczna skala oceny depresji Yesavage'a służy do diagnozowania depresji osób w wieku podeszłym.. Podejście geriatryczne sprzyjaCOG całościowa ocena geriatryczna - wielowymiarowy, interdyscyplinarny proces diagnostyczny, prowadzony przez zespół geriatryczny w celu poprawy precyzji diagnostycznej, identyfikacji problemów zdrowotnych i opiekuńczych, optymalizacji leczenia i planowania opieki, poprawy stanu funkcjonalnego oraz jakości życia pacjenta geriatrycznego;Całościowa ocena geriatryczna i jej znaczenie kliniczne w onkologii — systematyczny przegląd piśmiennictwa Comprehensive geriatric assessment and its clinical ..

Temperatura ciała 39,5 °C, występują duszności przy większym wysiłku, ma spłycony oddech.Opis przypadku chorobowego.

W trakcie rozmowy wielokrotnie powracał do śmierci żony i do przeprowadzki prawnuczki do innego miasta; mówił nie wprost o swojej .Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć zna i rozumie przebieg oraz objawy procesu starzenia się, a także zasady całościowej oceny geriatrycznej i opieki interdyscyplinarnej w odniesieniu do pacjenta w podeszłym wieku; E.W8 Test z progami punktowymi Wykład Ćwiczenia51 G E R I A T R I A 2013; 7: Akademia Medycyny Geriatryczne problemy kliniczne/geriatrics Medical Problems Otrzymano/Submitted: Zaakceptowano/Accepted: Otyłość a ryzyko niedożywieniaCałościowa ocena geriatryczna.. Przesiewową ocenę nastroju wykonano z zastosowaniem skróconej, 15-punktowej geriatrycznej skali oceny depresji (Geriatric Depression Scale - GDS), w której pacjent uzyskał 9 pkt.. Dokonuje jej zespół specjalistów: lekarz geriatra, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka.. Pacjentka swoje gospodarstwo domowe prowadzi razem z 47- letnim synem.. W obrębie kwestionariusza oceniono 9 obszarów.. Pacjentka porusza się tylko w obrębie mieszkania i z pomocą laski.. Wzrost 166, waga 50 kg.. poleca 89 % .. Chory otrzymał receptę do zrealizowania,ew.w przypadku pogorszenia staniu zdrowia zgłoszenie się do przychodn Problem: ..

W obrębie kwestionariusza oceniono 9 obszarów.słów kluczowych „onkologia geriatryczna", „całościowa ocena geriatryczna".

Wykazano to w kilku badaniach klinicznych [9].Całościowa ocena geriatryczna - zestaw skal czy coś więcej… Dokładny wywiad uzyskany od synów chorej ujawnił, że zaburzenia pamięci i myślenia oraz dziwne zachowania występowały u niej już od co najmniej 3 lat.. Jest to zespół skal i testów do oceny samodzielności w codziennym funkcjonowaniu oraz występowania szczególnych problemów geriatrycznych, takich jak upadki, zaburzenia odżywiania, zespół kruchości.. Ocena opiera się na wynikach kilkunastu specjalnie dobranych kwestionariuszy i określa W przypadku osób w po-deszłym wieku ważne jest wykorzystanie nie tylko środków terapeutycznych fizjote-Geriatria dysponuje standardami całościowej oceny geriatrycznej, dzięki czemu jest w stanie zastąpić wiele wstępnych interwencji wąskospecjalistycznych, a w efekcie odciążyć innych specjalistów lub właści-wie przygotować pacjentów geriatrycznych do ko-niecznych interwencji.. COG to wielowymiarowy, wielodyscyplinarny proces diagnostyczny, służący gromadzeniu danych o medycznych, psychospołecznych i czynnościowych możliwościach oraz ograniczeniach pacjentów w wieku starczym.Tylko wtedy ocena będzie miarodajna i wskaże zarówno deficyty jak i pozytywne strony - sprawy, z którymi pacjent sobie radzi.. Część 1 - klasyfikacja, ocena ryzyka i profilaktyka Żywienie w geriatrii i opiece długoterminowej Przegląd badań: Berkhemer i wsp.. BMI - 18,14 ( niedowaga)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt