Sprawozdanie z działalności koła historycznego w szkole podstawowej
z ZAJĘĆ KOŁA HISTORYCZNEGO .. Podsumowując ten rok, trzeba stwierdzić, że był bardzo owocny.w miarę możliwości kontynuowanie pracy z uczniami w zakresie pobudzania kreatywnego myślenia za pomocą edytorów graficznych, tekstowych oraz gier logicznych.. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY NAZWA SZKOŁY Szkoła Podstawowa im.. Wierzba Aleksandra 2.. Działania całoroczne: Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu.. Podczas zajęć młodzież rozwijała swoje zainteresowania i zamiłowania artystyczne poprzez wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem trudniejszych i czasochłonnych technik.Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomaganie jest fajne" za rok szkolny 2016/2017 .. Z uwagi.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY I SEMESTR 2017/2018 r .. Grupy zajęciowe to: 1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docKOŁO PLASTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020. odbywa się w każdy piątek od godz. 12.55-14.35 w sali numer 14.. Jana Kochanowskiego w Lublinie zainteresowanych poznawaniem przeszłości, którzy zadeklarują chęć uczestniczenia w zajęciach.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM..

Rozpoczęcie akcji czytania dzieciom w Odzdziale Przedszkolnym w naszej szkole.

Serdecznie zapraszam!. KOŁO MATEMATYCZNE W roku szkolnym 2005/2006 działało w naszej szkole koło matematyczne, którego byłam opiekunem.Opiekun koła muzycznego - mgr Aleksandra Banaszek Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęło działalność także koło muzyczne, którego idea wspólnego muzykowania i rozwijania muzycznych uzdolnień, skupiła wokół siebie rozmiłowanych w śpiewie uczniów naszej szkoły.4.Zbiórka artykułów spożywczych dla dzieci z rodzin potrzebujących z naszego regionu.. Markowska Joanna 6.. W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W roku szkolnym 2012/2013 do sprawdzianu przystąpiło 40 uczniów.. Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U 2000r nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane: - imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie - adres (kod pocztowy, miejscowość .PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 OPIEKUN - BEATA KRZYWICKA CZŁONKOWIE - UCZNIOWIE KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM..

Program zajęć kółka historycznego przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im.

Akcja ze Szkolnym Kołem Caritas; W grudniu 2016 r. oraz w kwietniu 2017 r. wraz ze Szkolnym Kołem Caritas włączyliśmy się w zbiórkę żywności organizowaną przez .W przedstawionym tu sprawozdaniu dokonałam ewaluacji pracy koła matematycznego w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.. W roku szkolnym 2015-2016.. J. Korczaka w Kleszczowie ROK SZKOLNY 2014/2015 IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA mgr Mariola Świderska - Kulka ZATRUDNIENIE 42 nauczycieli, w tym :Organizatorka i opiekunka Koła, jest z wykształcenia nauczycielką historii, obecnie zatrudnioną jako bibliotekarka szkolna w Szkole Podstawowej nr 4 im.. Koło skupia uczniów tej niedużej szkoły.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ KOŁA INFORMATYCZNEGO.. H. BRODATEGO W ZŁOTORYI Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 .. DLA DZIECI O ZAINTERESOWANIACH HISTORYCZNYCH.. Łącznie do szkoły uczęszcza 297 uczniów.. W roku szkolnym 1999/2000 w jego pracach uczestniczyli: Paulina Urysiak, Elżbieta Goździewicz, JakubSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM..

Koło informatyczne realizowane było 1 godzinę tygodniowo.Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców.

Zajęcia dla klas IV, V i VI odbywają się według programu autorskiego Aliny Kajta - Bożek pt. „Twórcze spotkania z plastyką" opracowanym wyłączne dla potrzeb koła.. realizowanych w ramach zadania nr 3 -„Przezwyciężam trudności i rozwijam talenty" realizowanego w Szkole Podstawowej im.. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE ZA ROK SZKOLNY 2012/2013.. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 357, podsumowując rok swojej działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JARACZEWIE Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI ZA I ŚRÓDROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Opiekunowie Samorz ądu Uczniowskiego: p. Sylwia Dyderska, p. Marcelina Frankowska, p. Iwona Niewrz ędowska.. Zorganizowanie „ Choinki dobrych uczynków" dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Rodowie.. Uczestniczą w nim uczniowie z klas III - VI.. Noworol Patryk 4.. W szkolnym klubie Wolontariusza w Szkole podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych działało 14 wolontariuszy.Uczestniczenie w zajęciach koła winno nauczyć go krytycyzmu, dokładności i rzetelności działań a także odpowiedzialności w pracy przez poznawanie problemów ochrony środowiska oraz ukształtować właściwe postawy wobec środowiska i rozwinąć świadomość ekologiczną (pomóc żyć w zgodzie z naturą).Spotkania kółka plastycznego odbywały się raz w tygodniu po godzinie..

Samorz ąd Uczniowski rozpocz ął działalno ść we wrze śniu 2017 roku.W naszej szkole w projekcie bierze udział 90 uczniów z klas II-VI.

Szkolne Koło Wolontariatu zrealizowało w obecnym roku szkolnym kilka ważnych zadań.. Program koła uwzględnia najważniejsze zagadnienia z zakresu organizacji i higieny żywienia.W roku szkolnym 2020/2021 w ramach szkoły istnieją cztery oddziały przedszkolne (jeden oddział 5-latków i jeden oddział 6-latków) oraz 14 oddziałów klas I - VIII szkoły podstawowej.. i Prezydium RR w roku szkolnym 2014/2015.. Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje na temat działalności placówki.W związku z wejściem ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną.. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI OPRACOWAŁA: IWONA KISEŁYCZKA,, Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie" Zespół Szkół w Debrznie Rok szkolny 2008/2009 Program zajęć kółka historycznego przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych poznawaniem przeszłości swojego kraju oraz swojej „małej ojczyzny".Sprawozdanie z działalności koła historycznego „Hymet" 2008 Członkowie koła 1.. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych- cały rok szkolny 1 godz. tygodniowo - „Przygotowanie do konkursów": „Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości" i „ Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie" oraz zajęć dla klas II .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Ewa Szymańska .. W wyniku tych działań udało się wypracować fundusze w wysokości 1316,66 zł, które przekazane zostały na pomoc dzieciom w Kongo (960,00zł) oraz na pomoc dzieciom z hospicjum (350,00 .Sprawozdanie z działalności koła języka angielskiego "English is perfect" W zajęciach koła języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 brali udział uczniowie z oddziału VIII.. W zbiórkę włączyło się wielu uczniów naszej szkoły.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.Sprawozdanie z działalności szkolnego kółka PCK w roku szkolnym 2016/2017 DOCX Sprawozdanie PCK roczne 2016-2017.docx Opublikował: Szkolne Koło Wolontariatu mgr Beata Cholewa, mgr Sylwia Paprocka Data publikacji: 27-06-2017 23:2301.09.2020 | Aktualności Szkoła Podstawowa 1 września 2020 r. w hali Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.. Celem .. Koła zainteresowań, w których mogli uczestniczyć chętni uczniowie klas IV-VI to:Załącznik nr 13 do sprawozdania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych .. M. Curie-Skłodowskiej w Aleksandrowie.. w roku szkolnym 2014/2015.. Sprawozdanie z realizacji programu Szkolnego Koła Wolontariusza.. Kułaga ŁukaszSPRAWOZDANIE.. Na zajęcia zapisało się 18 uczniów, frekwencja - około 80%..Komentarze

Brak komentarzy.