Ecolab p3 manodes karta charakterystyki
0 ST sklep internetowy NEO24.. Select LanguageKARTA CHARAKTERYSTYKI Wszystko Inne Zastosowania International Paint Sp z.o.o, Kruczkowskiego 12, Poland Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270 Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Definicja produktu :Mieszanina Flam.. 2) Grupa materiału izolacyjnego: kat.. 3, H226KARTA CHARAKTERYSTYKI - Ecolab P3-oxonia KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu P3-oxonia Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa 1.. PL najniższa cena 4500ST specyfikacja dane techniczne 450 0 ST .. 2 | SICK Karta danych produktu | 2020-01-29 00:41:44 Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomieniaDopuszczenia Ecolab Certyfikat CSA UL Nr pliku UL CYJV.E335179 Stopień ochrony IP65/ IP67/ IP69K 1) Przetestowane środki czyszczące: P3-topactive DES, P3-topax 19, P3-topax 56, P3-topax 66 i P3-topax 99; grupa materiału izolacyjnego: kat.. 2 | SICK Karta danych produktu | 2020-05-16 00:13:45KARTA CHARAKTERYSTYKI Wszystko Inne Zastosowania International Paint Sp z.o.o, Kruczkowskiego 12, Poland Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270 Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Definicja produktu :Mieszanina Flam..

Produkt w formie rozcieńczonej99.P3-manodes LI 100.

Strona główna / Produkty / Chemia profesjonalna / Chemia dla przetwórstwa / ECOLAB P3 - MANODES.. Kategoria: Chemia dla przetwórstwa.. 2) Przetestowane środki do czyszczenia: P3-topactive DES, P3-topactive 200, P3-topax 52, P3-topax 66 i P3-topax 91.. Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, Kategoria .. 2) Grupa materiału izolacyjnego: kat.. Gotowy do użycia antybakteryjny płyn do dezynfekcji rąk.. Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego, Kategoria 1 .. 1 Identyfikator Zelmer 450 0 ST sklep NEO24.. 2 | SICK Karta danych produktu | 2020-05-16 00:13:45 Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomieniaKARTA CHARAKTERYSTYKI (EC N°1907/2006) Revision : 9 (19-07-2010) M-LINE 1240 FPA SILVER SOLDER PASTE page : 3/5 Version : 1 (19-07-2010) 8 - KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ U¿ywaæ œrodki ochrony osobistej zgodnie z dyrektyw¹ 89/686/EWG.. Mog¹ siê rozpoœcieraæ wzdłu¿ podło¿a i tworzyæ wybuchowe mieszaniany z powietrzem.Dopuszczenia Ecolab 1) Nie zawierają silikonu, halogenu oraz LABS..Komentarze

Brak komentarzy.