Badanie transformatora jednofazowego sprawozdanie
Prób ę przeprowadzi ć1 ĆWICZENIE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania i własności transformatora oraz zachodzących w nim zjawisk w stanie jałowym, przy próbie zwarcia i obciążeniu.1.. Uzwojenie silnika jednofazowego: 1- wirnik, 2-stojan, 3-uzwojenie stojana, 4-uzwojenie wirnika; Schematy połączeń z dławikiem oraz z uzwojeniem pomocniczym i kondensatorem.Badanie transformatora jednofazowego - oprac.. Próba stanu jałowego Zestawi ć układ pomiarowy przedstawiony na rys. 6.7.. II Podstawy teoretyczne: Transformatory są to urządzenia elektryczne, które służą do przetwarzania energii prąduWIADOMOŚCI WSTĘPNE Informacje dotyczące budowy, zasady działania transformatorów oraz ich stany pracy są opisane w ćwiczeniu nr 3 poświęconym badaniu transformatora jednofazowego.. Zapoznanie z urządzeniem do pomiaru prądu, napięć i zawartościPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie.. Schemat pomiarowy.. U1AB U2AB AB U1AC U2AC AC U1BC U2BC BC śr V V - V V - V V - - 360 360 360 .Witam, potrzebne mi na jutro sprawozdanie badania transformatora jednofazowego napięcie transformatora 24v pomóżcie każdy przykład mile widziany pozdrawiam skoro masz napisać sprawozdanie to znaczy, że wykonałeś to ćwiczenie laboratoryjne, a więc musisz mieć z tego protokół pomiarów.. Badanie transformatora jednofazowego..

Badanie transformatora jednofazowego.

Pobierz cały dokument badanie.transformarorow.str.tytulowa.doc Rozmiar 21 KBBADANIE TRANSFORMATORA TRÓJFAZOWEGO DWUUZWOJENIOWEGO.. Proszę pokazać.dodaje sprawozdanie badanie transformatora jednofazowego mam nadzieje ze komus sie przyda, mnie uratowalo na pracowni Załączniki: transformator.doc Download (48 KB)Badanie transformatora jednofazowego Rys. 5.4.. Wrzucam kilka moich sprawozdań Załącznik Seria1 zawiera: Sprawozdanie 1 - Badanie wpływu parametrów mierników na wyniki pomiarów.doc Sprawozdanie 2 - Układy regulacji i pomiar napięcia.doc Sprawozdanie 3 - Układy regulacji i pomiar prądu.doc Sprawozdanie 4 - Badanie obwodów prądu stałego.doc Sprawozdanie 5 - Pomiar .grupa lp.. Ćwiczenie 6.. Stan obciążeniaBadanie transformatora jednofazowego strona 6 z 7 F. Badanie transformatora obciążonego Regulując za pomocą rezystora R obc wartość prądu I 2 od 1,1 I 2n do 0,3 I 2n, odczytywać wskazania mierników; wyniki zanotować w tabeli..

Badanie transformatora w stanie zwarcia pomiarowego.

Dane : UN=220V R1 = 3.5 Ω JN=1,25A R2 = 34,2 Ω BADANIE TRANSFORMATORA W STANIE JAŁOWYM.sprawozdania 3 klasa technikumbadane tranzystora unipolarnego i bipolarnego.. POMIARY DOKONANE PODCZAS ĆWICZENIA.. A czy jest to transformator idealny czy rzeczywisty nikt nam nie powiedział ani nie wynika to z opisu.Temat: Badanie przebiegu prądu stanu jałowego i napięć transformatora trójfazowego dla różnych układów połączeń 1.. Czy ktoś wie jak obliczyć w stanie jałowym I1, P1, S1 i cosΦ1 jeżeli mam dane tylko U1, U20, n i w stanie obciążenia .Badanie transformatora jednofazowego Dane znamionowe: Nale ży zapozna ć si ę z budow ą transformatora, podstawowe dane znamionowe zestawi ć w tabeli 6.1.. Mam takie pytanie.. 1 2 b) Tabela pomiarowa Za pomocą autotransformatora regulować napięcie tak, aby prąd w zwartym uzwojeniu wtórnym zmieniał się od 0 do 1,1·I 2N, co 0,1·I 2N i odczytaćsprawozdanie: badanie transformatora jednofazowego..

I 2n - prąd znamionowy strony wtórnej transformatora.

a) Schemat układu pomiarowego.. Elektrotechnika .Badanie transformatora jednofazowego I Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest poznanie stanu pracy transformatora jedno fazowego, wyznaczanie przekładni oraz poznanie jego charakterystyki.. Więcej danych nie mam.. Przekładnią zwojową transformatora nazywamy stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego do liczby zwojów uzwojenia wtórnego.. Plik Badanie transformatora jednofazowego.doc na koncie użytkownika werronmon • folder Elektrotechnika i Elektronika .. sprawozdania.rar.. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA Imię i nazwisko: Krzysztof Byczyński Temat: Badanie tranzystora bipolarnego Numer Ćwiczenia: 6 Rok szkolny: 2001/2002 kl. III5 .Badanie transformatora jednofazowego.. Zestawienie stanowiska pomiarowego 3.. PRZEBIEG ĆWICZENIA 1 Badanie transformatora w stanie jałowym Stan jałowy transformatora to taki stan w którym uzwojenie wtórne jest rozwarte.Przekładnia zwojowa.. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia ..

Badanie transformatora jednofazowego Instrukcja do badania transformatora jednofazowego 1.

Jako przekładnię napięciową transformatora przyjmuje się średnią śr przekładnię policzoną jako średnią arytmetyczną przekładni policzonych na podstawie pomiarów.. Badanie transformatora jednofazowego Wykonanie ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie określa obiekt naszych badań - jeden z dwu, znajdujących się na stanowisku, transformatorów jednofazowych.. Budowa i przeznaczenie transformatorów Transformator jest przetwornikiem elektromagnetycznym służącym do przenoszenia energii elektrycznej prądu .Badanie transformarorów, Str tytułowa sprawozdanie PT Transformator, ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH.. Piotr Misiak Strona 2 z 3 4.. Interpretacja wielkości występujących na tabliczce znamionowej 2.. Cel ćwiczenia.. Podstawy teoretyczne.1.1.. Przekładnię tą oznaczamy najczęściej literą grecką lub : =, gdzie: - liczba zwojów uzwojenia pierwotnego,Temat LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH Podgrupa Numer ćwiczenia Nazwisko i imię Ocena Data wykonania ćwiczenia Podpis prowadzącego zajęcia Data oddania sprawozdania 1 Badanie transformatora jednofazowego PROTOKÓŁ/SPRAWOZDANIE 1.. Tabela pomiarów.. Bardziej szczegółowoCelem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową transformatora jednofazowego, z zasadą jego działania, oraz wyznaczenie charakterystyk transformatora w stanie jałowym, zwarcia i obciążenia.. Jedynie mogę jeszcze dodać ze w stanie jałowym natężenie po stronie wtórej I2=0.. Charakterystyki zwarcia pomiarowego transformatora jednofazowego Straty mocy przy zwarciu, równe stratom w uzwojeniach, są proporcjonalne do kwadratu prądu I 1z, a prąd 1z 1z 1z z U I kU Z ==, czyli 2 P =kU 1z, więc krzywa strat w funkcji napięcia jest parabolą.. Witam.. sprawozdania 3 klasa technikum:badane tranzystora unipolarnego i bipolarnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt