Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 14 jednym wyrazem
Nauka drugiego języka obcego to super stymulacja dla mózgu, który zaczyna działać na pełnych obrotach, pozwalając nam nie tylko na szybsze przyswajanie wiedzy językowej.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz .. Czym ja jestem?. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. The boy on the left isZnasz odpowiedź na pytanie: Przeczytaj tekst i uzupełnij go, w każdą lukę wpisując z ramki jeden wyraz w odpowiedniej formie.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby .. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we .Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. 2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij .. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. Ilustracja w załączniku.. ).Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.)..

Przeczytaj opis ilustracji.

2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej .Uzupełnij tekst z wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie, używając czasu past simple lub past continuous.Przeczytaj tekst.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Kąkol z bąkiem też mnie mają.. This room is quite big.Dom mikołajka 21.10.2020 o 14:55 rozwiązań: 0 linu2456 Języki obce Zamień zdania według wzoru znajdującego się niżej 21.10.2020 o 14:31 rozwiązań: 0 Inutsukihan Przyroda Odpowiedz na pytania zawarte w filmie (film w opisie) 21.10.2020 o 13:38 rozwiązań: 0Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Uzupełnij luki 1-3, wybierając jedną z podanych możliwości a, b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. The photo shows two boys who are walking together in the school corridor.Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-10 jednym wyrazem This is a photo of a Family on a beach Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki?. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilus… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. W każdą lukę możesz wpisaćPrzeczytaj teksty na temat trzech wynalazków (A-C) oraz zdania 8.1-8.4.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język angielski Zadania i rozwiązania: Język angielski.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Kto powie?. Zdecydowana większość z nas wie, że nauka języków jest kluczem do sukcesu w teraźniejszym świecie.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?.

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywania wyrazów.. Z makolągwą żyję w zgodzie, w kącie też mnie spotkasz co dzień.. Napisz je z pamięci.. 2011-11-13 17:36:481 Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Ma mnie wielbłąd oraz pająk.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.2 DOM.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. W każdą lukę można wpisaćPrzeczytaj opis ilustracji.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Język angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Ma mnie trąba, wąż i łąka, ale nie ma mnie biedronka..

W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.

5 Przeczytaj pary zdań.. Uwaga!. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj wiersz.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Odnajdziesz mnie też w dąbrowie.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz .. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. 2009-10-03 18:48:34Przeczytaj opis ilustracji.. Podkreśl wyrazy z „ą".. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt