Zdejmowanie charakterystyk tranzystora
: ), znalazłem schemat układu do wyznaczenia charakterystyk wyjsciowych tranzystora PNP w ukladzie WE, no i tam jest że potencjał dodatni sygnału wejsciowego i zasilania podane są na emiter, ale jak zasymulowałem to w pspice to wyszły mi jakieś cudawianki.W tym odcinku pokazuję jak zbudować urządzenie do zdejmowania charakterystyk - curve tracer.. Schemat układu pomiarowego do zdejmowania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie OE.. Kształt Twoich powinien być podobny do tych z książki i tyle.. Pomiary parametrów statycznych (57)1 Damian Bisewski, Janusz Zarębski Akademia Morska w Gdyni MODELOWANIE ELEKTROTERMICZNYCH CHARAKTERYSTYK TRANZYSTORA MESFET W PROGRAMIE PSPICE Praca dotyczy problematyki modelowania tranzystorów MESFET z uwzględnieniem zjawiska samonagrzewania.. Przed pomiarami nale ży ustawi ć wła ściwy typ tranzystora bipolarnego n-p-n lub p-n-p, na podstawie informacji zawartychCharakterystyka zwrotna napięciowa tranzystora bipolarnego npn przedstawia zależność napięcia pomiędzy bazą a emiterem U BE w funkcji napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem U CE, przy ustalonej wartości prądu bazy → U BE f(U CE) przy I B =constant.Na rys.4.1.7 pokazana jest charakterystyka wyjściowa tranzystora, która .Pspice - właściwości charakterystyk.. 10 2.2 Charakterystyki wejściowe: UBE=f(IB) przy ustalonej wartości UCE..

Szukam noty z charakterystyka tranzystora.

Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. W celu otrzymania statycznych charakterystyk pr dowo-napi ciowych elementów pó przewodnikowych nale y zastosowa jedn z podstawowych metod pomiarowych .1.3.. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. jak napisalem ze schemat zamieszcze to zameszczam teraz pere wskazowek moc jaka wychodzi z tego tranzystora przy 100mhz to ok 12W sterowanie to ok1W pelne otwarcie bramki to napiecie 8V max zasialna jakie testowalem to 32v ale przy 30V wszysko jest idealnie jesli ktos by chcial to zrobic to proponuje.Schemat obwodu do zdejmowania charakterystyk tranzystora Zdjąć charakterystykę przy .. Jak w temacie potrzebuje zrobić charakterystyki tranzystora WE w PSpice.. potrzebuje jeszcze schematy do zdejmowania charakterystyk,Prosze oto układ .. (9) PSPICE - wykres tranzystora.Rys.6.. Dzielnikiem napięcia zmieniać prąd bazy i odczytywać odpowiadające mu wartości prądu kolektora .. Zaprezentowano wyniki weryfikacji .. Omówiono tu postać autorskiego elektrotermicznego modelu rozważanego elementu półprzewodnikowego.. Celem wiczenia jest poznanie metod zdejmowania charakterystyk statycznych diod pó przewodnikowych oraz sposobu okre lenia ich parametrów statycznych i dynamicznych ..

Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.

Charakterystyki I C =f(U CE) @I BE =const tranzystora 2N3904 wg noty katalogowej producenta .. Zmontować układ pomiarowy do pomiaru charakterystyk wejściowych tranzystora według schematu pomiarowego z Rys.11.Charakterystyka tranzystora jednoz czowego.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Zdjąć następujące rodziny charakterystyk : a) I C = f (U CE ) I B = constZADANIA 3.1.. Pomiary powtórzyć dla trzech różnych napięć6.. Po pierwsze to nie d e r d a zasilania w pobodzie bramki, po drugi tranzystory te ma bardzo ma y pr d Ip w okolicy 1uA.. Nie łącz ze sobą punktów.Schemat układu pomiarowego do zdejmowania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie OE.. Charakterystyka ta ma charakter wykładniczy: )BE E T U U U (7) Charakterystyka wyjściowa to zależność prądu kolektora od napięcia kolektor-emiter UCEPodstawowe struktury tranzystora bipolarnego EC B NNP P N P Wymagania:1.charakterystyki tranzystora pnp.. jak napisalem ze schemat zamieszcze to zameszczam teraz pere wskazowek moc jaka wychodzi z tego tranzystora przy 100mhz to ok 12W sterowanie to ok1W pelne otwarcie bramki to napiecie 8V max zasialna jakie testowalem to 32v ale przy 30V wszysko jest idealnie jesli ktos by chcial to zrobic to proponuje.Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.rar Charakterystyki.doc; charakterystyki.xls; Pobierz plik - link do postu 06. statyczne w spice..

Pomiary charakterystyk wyjściowych.

Uk ad pomiarowy do zdejmowania charakterystyk tranzystora w konfiguracji OE: Do pomiarów u yto tranzystora BC 211 typu npn o parametrach dopuszczalnych:PSpice schematy do zdejmowania charakterystyk tranzystora WE.. Opracowanie wyników wykreślić pomierzone w warunkach izotermicznych charakterystyki badanych tranzystorów (wszystkie charakterystyki jednego tranzystora na wspólnym wykresie, jak pokazano na rys.3),i tranzystora .. Pomiary charakterystyk statycznych tranzystorów (39) Zdejmowanie charakterystyk statycznych metodą "punkt po punkcie".. 1999-12-21 Narysować i zestawić układ do zdejmowania charakterystyk statycznych tranzystora w układzie OE.. Ogólne uwagi dotyczące pomiarów (34) 3.. Metoda impulsowa (oscyloskopowa).. Mi uda o si uzyska tak charakterystyk , dla V1=20V i V1 od 0 do 20Na rysunku .i) na charakterystykach zaznaczy ć obszar aktywny, nasycenia, odci ęcia, j) na podstawie otrzymanych charakterystyk, dla ka żdego tranzystora wyznaczy ć napi ęcie Early'ego, oraz warto ść pr ądu I CE0, k) dla tranzystora BC547 wykre śli ć na charakterystyce wyj ściowej hiperbol ę dopuszczalnej mocy.Tranzystor mosfet.. Wielkości na osiach te same Uce, Ic, Ube,Ib, wartości masz z pomiarów.. W celu otrzymania statycznych charakterystyk pr dowo-napi ciowych elementów pó przewodnikowych nale y zastosowa jedn z dwóch podstawowych metod pomiarowych, którymi s :g) wykre śli ć rodzin ę charakterystyk (punkt 2.f) dla U CE = 1 V, 2 V, 5 V, h) wył ączy ć zasilanie, i) wykre śli ć rodziny charakterystyk przej ściowych dla pozostałych tranzystorów; powtórzy ć punkty 2.b - 2.h, j) okre śli ć wpływ napi ęcia U CE na charakterystyk ę przej ściow ą tranzystora..

Schemat obwodu do zdejmowania charakterystyk tranzystora 2.

W tym celu pokrętłem regulacji napięcia w zasilaczu ustalić odpowiednie napięcie kolektora.. Układ do zdejmowania charakterystyk I C =f(U CE) @I BE =const z zastosowaniem zestawu Analog Discovery .. xaver23 07 Mar 2007 23:12 2670 .Celem wiczenia jest poznanie metod zdejmowania charakterystyk statycznych diod pó przewodnikowych oraz sposobu okre lenia ich parametrów statycznych i dynamicznych.. Szukam noty z charakterystyka tranzystora.. Makieta „Pomiar charakterystyk tranzystorów bipolarnych" Makieta wymaga zasilania z dwóch zasilaczy AC1 i AC2 .. Działa dla tranzystorów NPN , PNP, N-MOS, P-MOS, J-FET, diod i rezystorów.Narysować i zestawić układ do zdejmowania charakterystyk statycznych tranzystora w układzie OE.. 3.2.Przygotowanie stanowiska do pomiarówPSpice schematy do zdejmowania charakterystyk tranzystora WE; PSpice schematy do zdejmowania charakterystyk tranzystora WE.. witam wszystkich , mam mały problem(w sumie duzy :?. Oszacowanie prądów bazy będących parametrami charakterystyk I C =f(U CE) tranzystoraPomiary określające właściwości wzmacniające małej i wielkiej częstotliwości tranzystora.. W układzie przedstawionym na Rys. 9 zmierzyć i wykreślić rodzinę charakterystyk wyjściowych I ( U ) przy I = const tranzystora (w układzie wspólnego emitera) dla = 10,15, 20, 25 µ A.. Wykonanie pomiarów polega na wyznaczeniu rodzin w/w charakterystyk dla zadanych przez prowadzącego wartości prądu bazy (IB) (charakterystyka wyjściowa) oraz dla zadanych wartości UCE (charakterystyka wejściowa).. Przez stan zaporowy rozumie się polaryzację wsteczną złącza anoda-katoda, a przez stanWeż gotową rodzinę charakterystyk jakiegoś tranzystora z książki i zgodnie z nią wyrysuj swoją.. W tym celu pokrętłem regulacji napięcia w zasilaczu ustalić odpowiednie napięcie kolektora.. Układ do pomiaru charakterystyk wyjściowych tranzystora w połączeniu normalnym 3.2.Tranzystor mosfet.. Zdjąć charakterystykę Ic f Ib przy U ce const.. Pomiaru charakterystyk napięciowo-prądowych tyrystora w stanie zaporowym oraz w stanie blokowania można dokonać w układzie charakterografu (rys.17).. Dzielnikiem napięcia zmieniać prąd bazy i odczytywać odpowiadające mu wartości prądu kolektora .charakterystyk wejściowych IB=f (UBE,UCE=const), oraz przejściowych IC=f (IB,UCE=const) tranzystora..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt