Mobil 10w40 karta charakterystyki
JeŜeli data aktualizacji widnieje powyŜej, to znaczy Ŝe ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa.KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU RUBIA TIR 8900 10W40 Strona: 2/6 Wersja: 1.11 z dnia: 2008-11-09 Data aktualizacji wersji polskiej: 2009-11-12 W PRZYPADKU POWAŻNYCH OBJAWÓW, WEZWAĆ LEKARZA LUB POGOTOWIE RATUNKOWE DROGI NARAŻENIA SIĘ: WDYCHANIE Wdychanie dużych stężeń par, dymów lub mgły może prowadzić doKarta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LO/1/07 Data wydania: 07.05.2007r Aktualizacja: 01.06.2015r.. z o.o. 38-200 Jasło ul. 3 Maja 101 NIP 6852325397 Regon 180972309 KRS 0000460816 .Mobil Super 1000 X1 zapewnia: Dobrą ochronę przed zużyciem; Utrzymanie silnika w czystości; Dobre właściwości ochronne w wysokich temperaturach .. W 100% syntetyczny olej silnikowy (Mid-SAPS) specjalnie opracowany aby spełnić wymagania filtrów cząstek stałych (DPF) oraz katalizatorów trójfunkcyjnych (TWC).. nr 5 ===== Nazwa produktu: LOTOS SEMISYNTHETIC SL/CF SAE 10W-40 Strona 2 z 9 2.3 Inne zagrożenia:Karta charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) Karta produktu (PDS) Mobil Delvac MX ESP 15W-40 to najwyższej jakości olej do silników Diesla, który przyczynia się do wydłużenia żywotności silnika w najbardziej nawet wymagających warunkach w jeździe drogowej i terenowej zapewniając wyjątkowe osiągi nowoczesnych wysokowydajnych .Mobil Klasa lepkości SAE 10W-40 Model SUPER 2000 X1 10W40..

Karta produktu (PDS) Karta charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) znajdź dystrybutora ExxonMobil.

15, 46 z .KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Helix HX7 10W-40 Wersja 2.7 Aktualizacja11.04.2017 Wydrukowano dnia 12.04.2017 3 / 21 800001002530 PL 848301-69-9 (01-0000020163-82).. Produkty Mobil Super 1000 zostały opracowane do użytku w prawie wszystkich rodzajach pojazdów.. Dłuższy okres użytkowania i optymalna ochrona silnika, nawet przy wydłużonych okresach między wymianami oleju.. Adres e-mail [email protected] 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwaKarta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.. Do pojazdów wyposażonych w silniki Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz do silników benzynowych spełniających .KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Olej silnikowy JASOL Truck Ultra UHPD CI-4/SL 10W/40 Data opracowania: 16.08.2013 Aktualizacja:2015-12-08 Wersja:5 Strona 1 z 15 Rafineria w Jaśle Sp.. W 100% syntetyczny olej silnikowy do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych również z bezpośrednim wtryskiem, także do nowoczesnych konstrukcji..

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do ...Karta charakterystyki Arkusz danych technicznych.

Właściwości i zalety .Karta charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) Karta produktu (PDS) Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 to najwyższej jakości syntetyczny olej do silników Diesla zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony nowoczesnych, wysokoobciążonych silników Diesla o niskiej emisji spalin pracujących w trudnych warunkach.Karta charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) Karta produktu (PDS) Mobil Delvac MX Extra 10W-40 jest olejem silnikowym do stosowania przy znacznych obciążeniach, który zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnych silników wysokoprężnych i benzynowych pracujących w trudnych warunkach, utrzymuje je w czystości i wydłuża ich trwałość .KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja: 22.12.2016 Wydrukowano dnia: 03.10.2017 Numer Karty: R0517060 Maxlife™ SAE 10W-40 ™ Znak towarowy, Valvoline lub jego jednostki zalne zarejestrowane w różnych krajach 872295 Wersja: 5.0 1 / 20 Zgodny z rozporządzeniem UE nr ze zmianami - SDSGHS_PLKARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) artykuł 31, załącznik II ze zmianami.. Adres e-mail [email protected] 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneMobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40 to półsyntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika oraz ochronę przed szlamem i zużyciem..

Składniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna Nr CAS Nr WE Numer rejestracji Klasyfikacja (ROZPORZĄDZE NIE (WE) NR 1272/2008) Stężenie [%] Porównywalny olejCastrol Magnatec 10W-40 A3/B4 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu Ciecz.

IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.. Zastosowania.. Oleje Mobil Super 2000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący go kierowcy mają gwarancję optymalnej pracy silnika w swoim pojeździe.KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZĄDZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) YAMALUBE FS 4 10W40 4L - ymd650110404 Wersja 1.2 (24-01-2013) - Strona 2/5 Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.. .Mobil Delvac MX 15W-40 to najwyższej jakości olej silnikowy do silników wysokoprężnych, który zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnych silników wysokoprężnych, co wpływa na dłuższy czas pracy silnika.Mobil Delvac MX ESP 10W-30 to najwyższej jakości olej do silników Diesla, który przyczynia się do przedłużenia żywotności silnika nawet w wymagających warunkach w jeździe drogowej i terenowej, zapewniając wyjątkowe osiągi w nowoczesnych, wysokowydajnych silnikach o niskiej emisji spalin, w tym w silnikach wyposażonych w systemy recyrkulacji spalin (EGR) i systemy obróbki spalin .KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Olej silnikowy Jasol Extra Motor Oil Semisynthetic SL/CF 10W/40 Data opracowania: 02.09.2013 Aktualizacja:2015-06-02 Wersja:3 Strona 1 z 15 Rafineria w Jaśle Sp..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt