Polska w unii europejskiej prezentacja
I czy w tej ucieczce Polska powinna w końcu wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość .Integracja Europejska Prezentację wykonała HELENA TOMASZEWSKA 1.. W Parlamencie Europejskim zasiada 52 posłów z Polski.. Serwis prezentuje projekty realizowane na terytorium Polski, współfinansowane z Funduszy Europejskich w perspektywach 2004-2006, 2007-2014 oraz 2014-2021.Prezentacja Unia Europejska ; Prezentacja Organizacje międzynarodowe wraz z misjami pokojowymi ONZ.. Te kraje to: POLSKA CZECHY SOWACJA .. Szczególnie młode pokolenie traktuje osiągnięty przez nas dzięki uczest -Europa i Unia Europejska - materiały edukacyjne dla dzieci.. 3 maja 1995 roku Komisja Europejska opublikowała „Białą Księgę" w sprawie przygotowania krajów Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej.Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi naszemu krajowi zarówno korzyści jak i straty.. EUROPEJSKIEJ W MAJU 2004: 16 kwietnia 2003, u stp Akropolu w Atenach penomocnicy 15 pastw czonkowskich Unii Europejskiej i 10 krajw do niej .. Ojcowie Unii Europejskiej SLAJDY 8.. Prezentacja Konflikty międzynarodowe ; Prezentacja Dobre rady na egzamin - Z życzeniami od egzaminatora :) Dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup repetytorium poniżej zamieszczam opracowania, na podstawie różnych źródeł.Unia Europejska została utworzona w 1993 r. wraz z podpisaniem Traktatu o Unii Europejskiej, zwanego powszechnie traktatem z Maastricht, ale poprzedziły ją różne organizacje europejskie, które przyczyniły się do rozwoju UE..

Historia integracji europejskiej SLAJDY 5.

Sprawdzamy naszą wiedzę o Unii Europejskiej i krajach europejskich.Unia Europejska, UE - gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich.Unia powstała 1 listopada 1993 roku - na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht - jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw .Przez 15 lat członkostwa Polski w Unii "europejska rodzina" kroczy od kryzysu do kryzysu.. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii .Traktat akcesyjny został podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r. Polskę reprezentowali premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Danuta Hübner.Podpisanie traktatu akcesyjnego nie oznaczało automatycznego przystąpienia do Unii.Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.. Więcej informacji o polskich eurodeputowanych.. Część edukacyjna zawiera podstawowe dane statystyczne o państwach.KRAJE KTRE PRZYSTPI DO UNII .. Po 1989 roku Polska znalazła sięw próżni po rozpadzie porządku jałtańskiego..

Spis treści Geneza integracji europejskiej SLAJDY 3.

przystpujcych, w tym Polski, podpisali Traktat Akcesyjny, ktry stanowi prawn podstaw czonkostwa w Unii Europejskiej.. Jednak droga Polski do członkostwa w Unii była bardzo długa.. Tuż przed prezentacją projektu budżetu UE na lata 2021-2027 pokazujemy, jaki jest .Mapa Dotacji to serwis internetowy dostępny pod adresem od 2007 roku.. Filary Unii Europejskiej SLAJD 15.Mija 14 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej.. W Polsce o podjęciu decyzji zadecydowało także społeczeństwo wyrażając swiją opinię w referendum przeprowadzonym 7-8 czerwca 2003 roku.. Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne.Multimedialny program edukacyjny Unia Europejska dla dzieci jest podzielony na dwie części.. Droga Polski do UE - prezentacja; Przydatne i ciekawe linki; Informacje o krajach UE; Francja - prezentacja; Quiz o Unii Europejskiej; OpinieSlajdy z tej prezentacji mogą być przydatną pomocą dla nauczycieli, prelegentów, studentów i innych osób przedstawiających podstawowe informacje o UE.. Jako państwo członkowskie Polska ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach..

Jedną z ekonomicznych korzyści przyłączenia Polski do wspólnoty europejskiej jest fakt, iż od momentu włączenia się Polski do UE mamy wolny dostęp do zachodnich rynków pracy, które są bardzo chłonne.Polska w UE Parlament Europejski.

Prezentację przygotowały: Zarys historyczny Droga Polski do NATO Państwa członkowskie NATO i Układu Warszawskiego w okresie 1949-1990 Cele polityki zagranicznej po zmianie systemu: Członkostwo Polski w NATO Członkostwo Polski w UE Współtworzenie stabilnegoCda.pl: Twitter: Google +: Instagram: mogła postarać się o członkostwo w Unii Europejskiej dopiero po transformacji ustrojowej, która rozpoczęła się de facto w 1989 r. Konieczne było zbudowanie podstaw demokratycznego .PLUSY * Rozwój edukacji i szkolnictwa (dofinansowania dla uczniów otwierają drogę do nauki w obcych krajach, Polsce są oraz w dalszym ciągu będą modernizowane i odnawiane szkoły, włączenie polskiego szkolnictwa w programy edukacyjne UE umożliwia wymianę międzynarodową oraz udział w edukacyjnych projektach międzynarodowych, wprowadzenie jednolitego systemu oceniania na poziomie .Polska w Unii Europejskiej Przełom polityczny u progu lat dziewięćdziesiątych otworzył Polsce drogę do ustrojowej transformacji oraz podjęcia fundamentalnych zmian systemu gospodarczego i społecznego.. Traktat Akcesyjny podpisano 16 kwietnia 2003 roku w Atenach ..

Istotnym elementem integracji było podpisanie tzw.Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej | 13 Dla wielu rodaków europejskość Polski jest oczywista, trudno jest im nawet wyobrazić sobie, jak kształtowałyby się losy nasze-go kraju bez uczestnictwa w integracji europejskiej.

W 2007 roku członkami Unii stały się Bułgaria i Rumunia, natomiast w lipcu 2013 roku - Chorwacja.. Wyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.. Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.. W 2003 roku Polska podpisała traktat akcesyjny w Atenach, który stanowił prawną podstawę przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.W dniu 8 kwietnia 1994 roku Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.. Symbole Unii Europejskiej SLAJD 12.. Strategicznym oparciem przestałbyćZwiązek Radziecki, a partneramiUnia Europejska w pigułce; Symbole Unii Europejskiej; Droga Polski do UE; Pomoce naukowe.. Do Polski szerokim strumieniem popłynęły unijne pieniądze w celu wsparcia naszej gospodarki i jej restrukturyzacji.. Ze wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie.Polska w Unii Europejskiej Rozpoczęcie procesów integracyjnych między Polską i Europą nastąpiło jednak o wiele wcześniej, bo już w 1988 roku, kiedy UE jeszcze nie istniała.. Zmiany zachodzą w gospodarce i prawie, ale na pierwszy plan wysuwają się problemy związane z odradzającymi się w Europie nacjonalizmami.. Dołączenie naszego kraju do rodziny państw zachodnioeuropejskich, miało nie tylko wymiar symboliczny, ale także finansowy.. Wiodącym wyznacznikiem dokonywanych przemian i przekształceń stała się integracja europejska i perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej.W 2004 roku do Unii Europejskiej wstąpiło 10 państw: Cypr, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry i było to największe rozszerzenie Unii.. Procesy integracyjne SLAJDY 13.. Czy ratunkiem dla Unii Europejskiej jest ucieczka do przodu?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt