Sprawozdanie z innowacji plastycznej
Od dwóch lat 15 września, w tym roku 16 września obchodziliśmy International Dot Day , czyli Międzynarodowy Dzień Kropki .III.. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Supraśl - moja mała Ojczyzna" w latach 2016-2018SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ .. realizacji tejże innowacji było wydarzenie z 5 listopada 2015 r. Uczniowie klasy IV i V, którzy uczestniczą w kółku regionalno - teatralnym, wzięli udział .. niej ciekawe informacje przyrodnicze oraz prace plastyczne uczniów.W czerwcu 2015 zakończyła się w Przedszkolu Publicznym w Starych Budkowicach realizacja innowacji metodycznej pt. „Poznawanie świata i nie tylko, czyli przedszkolaki w roli naukowców" autorstwa Wioletty Golleni i Wiesławy Nieckarz.. Przykładowe tematy prac plastycznych: Jesienne liście - zapoznanie z techniką frottage.. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu Założenie innowacji: Program innowacji jest zgodny z programem edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci .W ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej pt. „Pomysł na wagę złota" dzieci z przedszkola otrzymały od zaprzyjaźnionych szkół jako zadanie do zrealizowania - prace plastyczne wykonane pastelami w formie konturów, do wiersza J.L.Kerna „Parasole".. Innowacja plastyczna jest metodą pracochłonną, wymagającą dużo czasu, zaangażowania i cierpliwości..

Cele edukacji plastycznej.

4 Grudzień 6.12.2019 piątek - Mikołajki (czerwony) .Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Teatr uczy i bawi .. • Konkurs plastyczny „Moja Kukiełka"- listopad 2017 • Rozpoczęcie akcji czytelniczej „Miś i przedszkolaki" - 27.11.2017 r. • „Mikołajkowy teatrzyk"-udział w przedstawieniu -7.12.2017 r.SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH .. plastycznej, fotograficznej dotyczących urokliwych miejsc naszej miejscowości.. Plan zajęć plastycznych.. I Semestr W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Lutocinie SSP Lutocin realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego pod hasłem ,, I learn English every day" ( Uczę się angielskiego każdego dnia).. Są w życiu dni słoneczne, radosne i szczęśliwe, a także te pełne zadumy .. WARSZTATY Z EDUKACJI REGIONALNEJ W RAMACH INNOWACJISPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Temat innowacji: „Zastosowanie wysokiej technologii we wspomaganiu procesu komunikacji niewerbalnej wychowanków z wieloraką niepełnosprawnością"W Specjalnym Ośrodkudla Dzieci z Wadami Słuchui Mowy w Żarachod września 2018 została zatwierdzona i wprowadzona innowacja pedagogiczna pt.: „Kreatywnagłowa-sprawne ręce; dziękitemu możesz więcej".Realizowana byław ciągucałegoroku szkolnego 2018/2019..

Cele innowacji.

Działaniainnowacyjne prowadzone były .Źródła finansowania innowacji Innowacja będzie finansowana z własnych środków placówki oraz dzięki wsparciu rodziców.. Uczniowie, którzy wzięli udział w innowacji otrzymają certyfikaty uczestnictwa oraz pamiątkowe albumy z pracami, których są autorami.. Cele szczegółowe : 1.. Działania podjęte przez uczniów SP 9 w Gnieźnie opisane są również .. piosenki, prace plastyczne".. Wzór ten jest rozwinięciem wzoru z centrum handlowego Ibn Battuta z Dubaju.. Zakres innowacji: Innowacja przeznaczona była dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas I, II i III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny).. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN: 1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.7.. 5 pkt.-bogactwo treści kompozycyjnej - max.. Duży nacisk na rozwój emocjonalno-społeczny kładzie się przede wszystkim w klasach młodszych zapominając o starszych uczniach.. Innowacją pedagogiczną objęci zostali wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej.. za praktyczne umiejętności z plastyki (portfolio) - 50 pkt.. .Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 Temat innowacji: „Kolorowo, ciekawiej z uśmiechem na twarzy… obchody nietypowych ..

10 pkt.Sprawozdanie z innowacji plastycznych w grupie Muchomorki.

„ Z plastyką na TY" - innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki.. Tematyka innowacji dotyczyła sytuacji życia codziennego, w których przydatna jest wiedza matematyczna.Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej w klasie II g. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" Wisława Szymborska Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Innowacja ta prowadzona była w roku szkolnym 2018/2019 w wybranej grupie uczniów, a także i na niektórych jednostkach lekcyjnych.. Owoce - zapoznanie z techniką malowania rożnymi przedmiotami.. Innowacją objęte były wszystkie grupy wiekowe w przedszkolu.. Podczas zajęć plastycznych zostały wykonane jeże różnymi technikami.. Święty Mikołaj - malowanie farbami akwarelą wodną.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „ Książeczka na skrzydełkach"- program edukacji czytelniczej, realizowanej w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie za okres od 01.. Ewaluacja.. Budzi jednak duże zaangażowanie i pozytywne emocje dzieci, rozwija wiele pożądanych cech, daje im dużą satysfakcję.. W jej realizacji uczestniczyli również nauczyciele, rodzice i zapraszani eksperci.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogiczno-metodycznej „ Smacznie, zdrowo i kolorowo" Autorki innowacji: mgr Dorota Wilgos mgr Alina Szewczuk Miejsce realizacji innowacji: Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im..

Zapisy realizacji innowacji "Wielkie wiosenne dni z eTwinning" znajdują się na platformie TwinSpace.

Włączenie rodziców w realizacj ę zało żeń innowacji z jednoczesnym uwzgl ędnieniem w pracy z dzie ćmi inicjatyw wychodz ących z ich strony.. Rodzaj innowacji: Innowacja dotyczyła nowatorskich rozwiązań metodyczno-organizacyjnychSprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016.. Harmonogram działań innowacyjnych zawiera propozycje różnorodnych form do realizacji przez nauczycielki oraz dzieci z różnych grup wiekowych.. 7.Powyższa innowacja jest zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz oparta na treściach edukacyjnych zawartych w realizowanym w PublicznymSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ .. Stefan Szuman Program innowacji pedagogicznej był realizowany w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.Innowacja opiera się na zwróceniu większej uwagi na twórczość artystyczną (taniec, muzyka, recytacja, różne formy plastyczne) najmłodszych w pierwszym etapie edukacyjnym.. Wszystkim uczniom klas trzecich podobał się projekt „Great Spring Days".Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej - Dzień Kropki Międzynarodowy Dzień Kropki - święto kreatywności , odwagi i zabawy.. Fryderyka Chopina w Katowicach Innowacja Pedagogiczna „KLUB LATAJĄCYCH LITEREK" .Opracowana przez nas innowacja „Kreatywny Przedszkolak" realizowana będzie przez okres dwóch lat.. Metody i formy pracy.. Wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych • dziecko - dba o swoje zdrowie, zaczyna orientowa ć si ę w zasadach zdrowego żywienia,Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej: „Czytam.. 05.2017 r. Osoba przygotowująca sprawozdanie: Danuta Lubert, autorka innowacji.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „W szkole, miłe towarzystwo, ruch i zabawa to podstawa a w sieci bezpieczeństwo dzieci" Autorzy innowacji: Monika Napiórkowska, Marek Dyrda.. 15 pkt.-trafność obserwacji - max.. Działania te związane będą z udziałem przedszkolaków w życiu kulturalnym i artystycznym.Sprawozdanie z odbytej innowacji pedagogicznej pt. „Matematyka i doświadczenia".. Objęte jej oddziaływaniem zostaną dzieci z dwóch oddziałów- 3 - latki oraz 5 - latki.Sprawozdanie z realizacji projektu edukacji przyrodniczej pn. „Klub Młodego Odkrywcy - Przyrodnika SALAMANDRA" (innowacja pedagogiczna) Innowacja pedagogiczna „Klub Młodego Odkrywcy - Przyrodnika SALAMANDRA" realizowana była w roku szkolnym 2014/2015 w II półroczu.Prace z pleneru weszły w skład wystawy trzeciej.. Wystawa pierwsza - dwa wzory: 1.. „Emocje zamknięte w kamieniu" to program pozwalający .Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej pt. „Radość tworzenia, czyli wychowanie przez sztukę w oparciu o arteterapię" „ Każde dziecko jest obdarzone szczególną wyobraźnią i wrażliwością na piękno.". Zadaniem naszych przedszkolaków było pomalować akwarelami rozpoczęte rysunki.Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej: „ Będę zdrowy bo wiem co jeść " Czas realizacji: od 15.. Powstał on w oparciu o siatkę trójkątną.. Bo lubię.". Przewidywane osiągnięcia.. 2017 r. Data sporządzenia sprawozdania: 30..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt